Εταίροι

Via Pontica Foundation, Βουλγαρία

Via Pontica Foundation, Βουλγαρία

Oecon Group Βουλγαρία

Oecon Group Βουλγαρία

Επιμελητήριο Χαλκιδικής, Ελλάδα

Επιμελητήριο Χαλκιδικής, Ελλάδα

Dekaplus Business Services, Κύπρος

Dekaplus Business Services, Κύπρος

Hakan Kanso, Τουρκία

Hakan Kanso, Τουρκία

Fundatia Satean, Ρουμανία

Fundatia Satean, Ρουμανία


Banner Bottom