Партньори

Фондация Виа Понтика, България

Фондация Виа Понтика, България

Фондация Виа Понтика е българска неправителствена организация, действаща в обществен интерес, създадена с цел опазване на българската природа - опазване на природните ресурси, промяна на отношението към защитените територии и осъзнаване на възможностите, ползите и отговорностите по отношение на опазването, опазването и възстановяването на българското биоразнообразие. Седалището на фондацията е: България, Бургас 8000, бул. „Иван Вазов“ 1, етаж 2.

Фондация “ Виа Понтика”, чийто ангажимент за биологичното разнообразие и опазването на планетата е споделен с множество държавни и неправителствени организации, е верен партньор, което позволява усилия й да бъдат единни и подходите й да бъде споделени по няколко проекта по целия свят.

Фондация„Виа Понтика“ е пълноправен член на Wetlands International (https://www.wetlands.org) и IFOAM (http://www.ifoam.bio)

Oecon Group България

Oecon Group България

OECON GROUP България е консултантска компания, създадена през 2013 г. в Благоевград, специализирана в управленско консултиране и предлагаща уникални услуги за създаване на устойчив бизнес. Разработената от нея методология се основава на задълбочен анализ на бизнеса и начина, по който работи всеки клиент. Предлага се широка гама от индивидуални управленски консултантски услуги и проекти на база проект, гарантирайки възвръщаемост на всеки клиент от няколко десетки хиляди до милион.

OECON GROUP България има опит в планирането и изпълнението на европейска и национална програма за развитие, тъй като е участвала в голям брой изпълнения на европейски програми за финансиране на частен бизнес, както и на организации с нестопанска цел и публични организации. Персоналът и сътрудниците на компанията включват изтъкнати учени със значителни изследвания в областта на икономиката, бизнеса, международните отношения, еко-енергийните ресурси, сертифицирането по ISO и селскостопански-хранителни технологии.

Epimelitirio Chalkidiki, Гърция

Epimelitirio Chalkidiki, Гърция

Камарата на Халкидики е създадена през 1991 г. с президентски указ (Gov. Journal 7 / 24-01-1991) и е със седалище в Полигирос. Тя е публично юридическо лице и е консултативен орган на държавата, насочен към местното икономическо развитие и по-общо до националния икономически растеж.

Целта й е да защитава и развива търговията, промишлеността, занаятите и бизнеса в рамките на националните икономически интереси и най-вече да предлага информация, защита и развитие на своите членове. Камарата на Халкидики работи ефективно като консултативен орган на държавата по икономически въпроси и въпроси на развитието, с големи или малки действия и нейната основна цел е да оживи бизнес дейността в Халкидики и да укрепи местната икономика.

Тя участва в различни органи и много комисии, за да проследи развитието, актуализирането, адаптирането на действията към новите ситуации и адекватната организационна реформа на структурите и службите.

Dekaplus Business Services, Кипър

Dekaplus Business Services, Кипър

DEKAPLUS Business Services, от създаването си през 2006 г., предоставя консултантски услуги на МСП за въвеждане и прилагане на иновативни и добри практики с цел повишаване на тяхната производителност, конкурентоспособност и перспективи за устойчивост, като същевременно запазва или надгражда качеството на своите продукти или услуги.

Основните бизнес услуги на DEKAPLUS са за системи за управление (ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, HACCP, OHSAS 18001, BRC и др.). Системата за управление е рамка от политики, процеси и процедури, използвани от организацията, за да се гарантира, че тя може да изпълни всички задачи, необходими за постигане на нейните цели. Освен това се предлага професионално обучение за развитие на уменията и компетенциите на човешките ресурси.

От 2014 г. DEKAPLUS управлява иновационното обучение по хотелиерство (IHE), център за професионално образование за възрастни, специално проектиран да предоставя умения на младите участници в хотелиерската индустрия или да надгражда кариерните пътеки на професионалистите, които вече са в тази област. IHE използва иновативни и изпитани методи за обучение, за да направи образованието по гостоприемство и туризъм по-ефективно. То също така въвежда нови подходи и практики при управлението на проекти в туристическата индустрия.

Hakan Kanso,Турция

Hakan Kanso,Турция

Основана през 2014 г., Kans предлага партньорства за решения на фирми и институции със своя експертен персонал с дългогодишен опит в консултантската дейност, образованието, проектите и външната търговия. 

Услугите за управление на проекти и консултации и обучение, необходими за развитието на институционален капацитет, се предоставят професионално за достъп на институциите от публичния и частния сектор до национални и международни фондови ресурси. 

По отношение на отварянето към нови пазари, които са една от най-важните потребности на бизнеса, и устойчивото управление на външната търговия, се вземат предвид секторните различия и се провеждат проучвания, ориентирани към резултатите, като се предоставят компетентни услуги за подкрепа.

Fundatia Satean, Румъния

Fundatia Satean, Румъния

Satean group, основана в Браила, е фондация с нестопанска цел, в която фирми и държавни агенции, италиански и румънски, се срещат, за да допринесат чрез директни намеси в хранителни вериги, индустриални, туристически, жилищни сфери на нарастващата реалност на икономическия и социален живот, чрез подкрепа на съществуващи и разработване на нови бизнес инициативи.

Фондацията е създадена за развиване на умения и функции на инкубатори и подготовка на бизнес иновации от типа "Бизнес иновационен център", като предоставя помощни услуги в иновациите, както в ранните етапи, така и при постигането на тези предприемачески инициативи, организирайки функционално обучение, отговарящо на изискванията на фирми, услуги за интернационализация и промоция за изграждане на мрежи за малък и среден бизнес, курсове за актуализиране на организацията,  специализация и обучение за хора с каквото и да е ниво на обучение без работа, писане на проекти, финансирани от Структурни фондове на ЕС, подкрепа за бенефициенти в дейности по изпълнение на проекти с европейско финансиране.


Banner Bottom