Türkiye'de 'Smart Farming 4.0 All' Çarpan Etkinliği

Önemli bir proje faaliyeti olarak “Türkiye'de Akıllı Tarım!” etkinlik 25 Kasım 2021 tarihinde Uşak ilinde gerçekleştirildi. Etkinlik, proje ortağı olarak Hakan Kanso tarafından Uşak'ta Ramada Otel'de düzenlendi.

Toplantıya farklı sektörlerden (Tarım Müdürlüğü, Üniversite, Ticaret Borsası, Ziraat Odası, Esnaf Odası Dernekleri, KOBİ'ler, Çiftçiler, Danışmanlar, Öğrenciler) 32 kişi katıldı.

Etkinliğin gündemi şu şekildeydi;

Smart Farming 4.0 Tüm Sunumlar (Hedefler, Ortaklar, Çıktılar, Faaliyetler, Erasmus+ Programı)

Anket Sonuçları hakkında sunum, Akıllı Tarım 4.0 Tümü El Kitabı, Akıllı Tarım 4.0 Tümü Eğitim Müfredatı

AB ve Türkiye'de Akıllı Tarım, Akıllı tarım uygulamalarının en iyi örnekleri, Aquaponics ve Hydroponic sistemler

Tartışma oturumu

Ağ oturumu

Etkinliğin ardından tüm katılımcılar, akıllı tarım hakkında değerli ve daha fazla bilgi edindikleri için zevklerini dile getirdiler. Ağ oturumunda Üniversite ve Ticaret Borsası, Kans Danışmanlık liderliğinde daha büyük toplantılar düzenlemeye karar verdi. Bu, projenin sürdürülebilirliği için en önemli adım olacaktır.


Banner Bottom